PFU mener N&D har opptrådt kritikkverdig på ett punkt

NATT&DAG publiserte onsdag 1. november 2017 en nettartikkel med tittelen «Topp 9 artige radikaliseringer!».
Ingressen gikk slik:

«Sjekk hvem som er blitt radikalisert siden sist! :)»

Brødteksten ble innledet på denne måten:

«Se for deg dette. Det er en varm mai-dag, og du har tatt en god og lang dusj.

Du tar deg en tur på butikken, og møter en representant fra en blå bod som kommenterer at du lukter godt. Du er smigret av komplimentet, og meddeler at du faktisk akkurat har kjøpt ny parfyme. Dere snakker om at dere begge liker Axe. Han inviterer deg på et møte der det er gratis pizza. Du elsker jo gratis pizza!

Plutselig er du inne i Fremskrittspartiets Ungdom. Så lett kan det være.

(…)

Her Norges ni beste radikaliseringer:»

 

Etter dette kom mellomtittelen «Kari Jaquesson». Under mellomtittelen stod det:

 

«Listens mest åpenbare, samtidig mest absurde? Reisen hennes har gått fra aerobic-instruktør på God Morgen Norge til Syria-farer. I mellomtiden har hun gitt ut kostholdsbøker, vært medlem i Kvinnegruppa Ottar, vært lettkledd på forsiden av Mann, ment at jødene står bak ISIS… Helt rå radikalisering, Kari!»

 

Et bilde av Kari Jaquesson som satt på en treningsmatte stod under teksten. NATT&DAG opplyste at bildet var en skjermdump fra Youtube.

 

Syv andre personer og en figur fra en barnebok ble videre beskrevet som radikalisert i artikkelen: Hans-Erik Dyvik Husby, Carl I. Hagen, Gry Jannicke Jarlum, Merete Hodne, Lars Akerhaug, Hans Rustad, Martine Halvorsen og «Lille Larven Aldrimett».

 

Helt til slutt stod det:

 

«Har du forslag til andre radikaliseringer vi bør se på? Eller kanskje du kjenner noen som er godt på vei? Si fra i kommentarfeltet! :)»

 

Etter at artikkelen ble klaget inn til PFU, la avisen til følgende tekst i delen som handlet om Kari Jaquesson:

 

«(Merk: Kari Jaquesson har med rette gjort oss oppmerksom på at hun i 2015 i en Dagbladet-artikkel avviste at innleggene hennes i en offentlig Facebook-tråd fra 2015 skal tolkes som at hun mente at jødene sto bak IS. Hun ønsket bare å stille spørsmål om hvorfor IS ikke angriper Israel. Er ikke det pussig? Og det at hun uten videre kommentar delte Wikipedia-siden om Genie Energy, et oljeselskap som er gjenstand for en veletablert konspirasjonsteori om at Rothschild-familien står bak IS, var heller ikke ment som noen påstand om hvem som står bak IS. «For å tolke det på den måten må man ha et merkelig verdenssyn,» sa Jaquesson til Dagbladet. Og hun vet alt om merkelige verdenssyn.)»

 

KLAGEN:

Klager er Kari Jaquesson. Hun mener NATT&DAG har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:

«De skriver om meg:
‘har ment at jødene står bak ISIS’

Dette er usant. Jeg har aldri sagt eller skrevet noe slikt.
FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

NATT&DAG kan ikke se at avisen har brutt god presseskikk. Avisen mener å ha dekning for at Kari Jaquesson «har ment at jødene står bak ISIS». NATT&DAG viser til en Facebook-kommentar som Jaquesson skrev på journalist Ingeborg Sennesets Facebook-side 1. februar 2015 (avisens vedlegg 1).

Avisen skriver:

«Det opprinnelige innlegget som Jaquesson svarte på i februar 2015, handler om

hvorvidt jødehat er spesielt utbredt blant europeiske muslimer. I sitt svar spekulerer

hun i hvem som ‘står bak’ et ‘enormt PR-arbeide’ som reproduserer en forestilling

om at det er farlig å være jøde i Europa. Jaquesson mener man bør ‘se etter

pengene, hvem tjener på dette?’ og at ‘det er klart det er beleilig og behagelig’ å si

at jødehatet er økende og at det er muslimenes skyld. Videre etterlyser hun ‘mer

graving og nysgjerrighet fra pressen’:

‘Det er mange spørsmål som ikke blir stilt. For eksempel: Hva kommer det av at IS som liksom skal være så ekstreme islamister og liksom vil legge hele Europa under ikke angriper Israel? De truer

påståelig med angrep mot Europa, men ikke mot Israel som vel må være en viktig «fiende» om de er

det de påstår/påstås å være? Hvordan kan dette ha seg? De er jo faktisk «next door». Er ikke det

pussig? Hvem er det som tjener på IS’ aktiviteter og det disse brukes til å sverte muslimer som sådan?’»

 

Avisen opplyser videre at Jaquesson i en kommentar i samme Facebook-tråd lenket til en Wikipedia-artikkel om Genie Energy. Avisen skriver:

 

«Genie Energy er et amerikansk energiselskap som ifølge artikkelen blant annet

utreder oljeutvinning på Golan-høyden. (…)I Wikipedia-artikkelen kan man også lese at Genie Energys leder- og eierskap blant annet inneholder Jacob Rothschild, Michael Steinhardt og Howard Jonas. Disse tre er profilerte, jødiske forretningsmenn som ofte nevnes i forbindelse med konspirasjonsteorier om jødisk verdensmakt. (…)»

 

N&D påpeker videre at artikkelen er skrevet «i en lett og humoristisk tone, som del i en rekke humoristiske saker N&D publiserer, hvis tone og konvensjoner våre lesere er godt kjent med». Avisen påpeker at samme artikkel omtaler at Gry Jannicke Jarlum har sett en UFO på nært hold. «Ikke alt skal tolkes bokstavelig», opplyser N&D.

 

Avisen beskriver deretter nærmere hvorfor den mener å ha dekning for at Jaquesson «har ment at jødene står bak ISIS»:

 

«Som vi utla ovenfor, er NATT&DAGs syn at det er god dekning i Jaquessons

offentlige uttalelser for påstanden om at hun har «ment at jødene står bak ISIS»,

uavhengig av om hun går og tror det i dag. Verbet ‘å mene’ refererer her til den

offentlige handlingen Jaquesson utførte ved å produsere meningsinnhold på

Sennesets Facebook-side, selv om det rent grammatisk var formulert som en rekke

insinuerende spørsmål (se vedlegg 2 for diskusjon om denne velkjente strategien).»

 

N&D mener også at påstanden må forstås som en referanse også til uttalelsene og kontroversen som kom i etterkant av Jaquessons Facebook-kommentar, «snarere enn en ny opplysning NATT&DAG formidler».

 

Om klagers anførsel om brudd på punkt 4.14, skriver avisen:

 

«Etter NATT&DAGs syn er spørsmålet om dette punktet kun relevant

om påstanden i artikkelen ikke forstås som en referanse til Jaquessons offentlige

uttalelser og kontroversen rundt dem, eller om utvalget mener at tolkningen av

hennes uttalelser, som altså reflekterer en konsensus, er usann, urimelig eller ny.»

 

Avisen opplyser i tillegg at den på eget initiativ har lagt inn en presisering i saken om at Jaquesson er uenig i tolkningen av Facebook-kommentaren hennes.

 

Avslutningsvis forteller N&D at avisen «etter grundig refleksjon» mener det er grunnlag for å vurdere om artikkelen utgjør et brudd på punkt VVP punkt 3.9:

 

«Har NATT&DAG utvist tilstrekkelig ‘hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser’? Har vi misbrukt klagers ‘uvitenhet eller sviktende dømmekraft’? Vi håper utvalget vil tilgi vår uerfarenhet med prosess og formaliteter og eventuelt informere oss om det er mulig for dem å gjøre en slik vurdering ‘på kjøpet’ eller om vi i så fall må sende inn en separat klage mot oss selv.»

 

Klager fastholder at NATT&DAG har brutt god presseskikk. Hun skriver:

 

«Jeg har lest vedlegget fra NATT&DAG der de kommer med en rekke «tolkninger» fra diverse aktører. 

Det de kommer med er uvesentligheter og ikke en begrunnelse for å fabrikere. De skriver at jeg mener noe jeg aldri har gitt uttrykk for, snarere tvert i mot. Jeg har ikke noe problem med å formulere meninger, så det er sjelden tvil om hva jeg faktisk mener i en gitt sak.

De har heller ikke søkt sannheten ved å ta kontakt med meg.»

NATT&DAG kan fremdeles ikke se å ha brutt god presseskikk. Avisen skriver:

«Jeg kan godt legge til at vi ikke på noen måte har forsøkt å begrunne en fabrikasjon, fordi vi ikke har fabrikert noe. I tillegg stemmer det ikke at vi ikke har ‘søkt sannheten ved å ta kontakt’, for det har vi jo – som sagt – gjort, og forsøkt å komme til en minnelig løsning. Etter en lengre mailutveksling var det til slutt Jaquesson som sluttet å svare oss, da vi la fram et konkret forslag til merknad i teksten.» 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALELSE

Klagen gjelder en humoristisk artikkel i gratisavisa Natt og Dag, der ni «radikaliseringer» ble presentert. Kari Jaquesson var en av dem som ble fremstilt som radikalisert i artikkelen. Natt og Dag skrev at Jaquesson har «ment at jødene står bak ISIS».

Klager er Kari Jaquesson. Hun mener at Natt og Dag burde gitt henne samtidig imøtegåelse til påstanden om at hun har ment at jødene står bak ISIS. Klager mener videre at påstanden ikke stemmer, og at Natt og Dag har brutt god presseskikk gjennom å konstatere en usann opplysning. Hun har aldri skrevet eller sagt noe slik, understreker hun.

Natt og Dag kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Avisen mener å ha god dekning for påstanden om at klager har ment at jødene står bak ISIS. Natt og Dag viser til en Facebook-kommentar Jaquesson skrev i 2015, der hun stilte spørsmål ved hvorfor ISIS ikke angriper Israel. Avisen påpeker også at artikkelen er skrevet i en humoristisk tone, som del av en rekke humoristiske saker som Natt og Dag publiserer, og som avisens lesere er kjent med. Avisen mener at man ikke kan tolke alt i artikkelen bokstavelig, og viser til innholdet i de andre «radikaliseringene» som blir beskrevet.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at det skal være stor takhøyde for humor og satire. PFU har imidlertid også slått fast at Vær Varsom-plakaten er sjangeruavhengig og at også satiriske artikler må følge presseetikken.

Det sentrale i denne saken er hvorvidt Natt og Dag gjengir presist hva Kari Jaquesson har ment, altså om avisens påstand om at hun har ment at jødene står bak ISIS, er korrekt. Utvalget viser til punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, som sier at mediene skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

I det påklagede tilfellet slår Natt og Dag fast at klager har «ment at jødene står bak ISIS». Natt og Dag hevder at dette kan utledes av et Facebook-innlegg hun tidligere har postet, men PFU mener innlegget er resonerende og stiller spørsmål, og at det ikke gir grunnlag for det avisen skrev.

Slik PFU ser det, var Natt og Dags gjengivelse så konstaterende at redaksjonen burde ha undersøkt om dette virkelig var klagers oppfatning før opplysningen ble satt på trykk.

Natt og Dag har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. mars 2018

 

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård,

Liv Ekeberg, Eva Sannum