Moteredaktør på forsiden av eget magasin

Namedropper annonsører fra sin private blogg i stort intervju inni bladet.

b
a

VED SIDEN AV redaktørstillingen i STYLEmag, driver Celine Aagaard bloggen Hippie, Hippie – Milkshake!, der hun samarbeider med et titalls annonsører, blant annet H&M.

Den svenske motegiganten og nåværende hovedannonsør på Aaagards blogg, nevnes som første klesmerke i intervjuet og Aagaard har på seg klær fra kleskjeden på flere bilder.

Eksponeringen Aagaard får i bladet kan sies å øke hennes markedsverdi som blogger.

Annonsesamarbeidet blir imidlertid ikke nevnt i teksten, det blir derimot både bloggen og Aagaards Instagram-konto ved flere anledninger.

Faksimile hippiehippiemilkshake.blogspot.no

Faksimile: hippiehippiemilkshake.blogspot.no

Går utover troverdigheten

Celine Aagaard har vært sjefredaktør i STYLEmag i litt under to år og i anledning toårsjubileet for magasinet er hun plassert på forsiden, og blir intervjuet over flere sider.

– At dette kan være en type skjult reklame for Aagaard blogg er det grunn til å diskutere, og i slike tilfeller er det en god idé å opplyse leserne om hvilke kommersielle bindinger som ligger der og være redelig og tydelig på det, sier generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum.

Det skapes en usikkerhet om hvilke interesser som former hennes budskap som redaktør i STYLEmag.

– Det er jo det Vær Varsom-plakaten legger opp til, og det viser seg å være bra for publikasjonens troverdighet.

I intervjuet snakker Aaagaard om Hennes & Mauritz, som nå er hovedannonsør på bloggen hennes, er det innenfor uten at hun opplyser om samarbeidet?

– Det hun bidrar til ved å gjøre det, er jo at dere for eksempel stiller det betimelige spørsmålet og at det skapes en usikkerhet om hvilke interesser som former hennes budskap som redaktør i STYLEmag.

Er det  å ha en kommersiell blogg samtidig som et verv som redaktør i et motemagasin, som i tillegg omtaler nevnte blogg ved flere anledninger, kritikkverdig?

– Jeg synes man bør passe på at man er tydelig på hvilke roller man har. Slik unngår man å skape utydelighet rundt hvilke interesser som er bakgrunn for de valgene man gjør. Det å ivareta sin integritet og uavhengighet er viktig for å kunne gjøre en best mulig jobb som redaktør og journalist.

Øker markesverdien sin som blogger

En gjennomgang av de ti siste sakene postet på STYLEmags nettsider viser at moteredaktøren bruker seg selv som kilde, referanse eller eksempel i mer enn halvparten.

Eksponeringen Aagaard får i bladet og på nettsiden kan sies å øke hennes markedsverdi som blogger. Resultatet er direkte, privat profitt, ved økt trafikk til bloggen hennes der hun samarbeider med annonsører som i stor grad baserer seg på bloggens lesertall.

Bloggen til Aaagard har en stor andel positive produktomtaler.

Den private bloggen til Aaagard har dessuten en stor andel positive produktomtaler, omtrent 20 prosent av innleggene er kjøpt og betalt – som for eksempel dette innlegget om Tines Cultura melk.

Faksimile: STYLEmag nummer 5/2014

Faksimile: STYLEmag nummer 5/2014

Aaagard er ikke tilgjengelig for kommentar da NATT&DAG tar kontakt, og henviser videre til Gjyri Helen Werp, sjefredaktør i KK, som fra og med denne utgaven formelt sett er ansvarlig utgiver for STYLEmag.

– Jeg ønsket Celine Aagaard som frontfigur på jubileumsutgaven, fordi hun, i tillegg til å være redaktør, er en høyprofilert motefaglig person som er svært relevant for målgruppen vår. STYLEmag jobber under de samme presseetiske normer som andre norske medier, og har ikke bindinger til kommersielle aktører, sier Werp.

– Når det gjelder Celines private blogg, så er forhold rundt denne regulert gjennom arbeidsavtalen med Aller Media. Det opplyses i bladet om at intervjuet med Celine er mitt valg som ansvarlig redaktør. Det å fronte redaktøren på forsiden av et magasin, er det forøvrig lange tradisjoner for i vår bransje, sier Werp.

Opprydding etter Costume-sakene

Stavrum sier på sin side at det er opp til PFU å vurdere om det i STYLEmags tilfelle er et brudd på god presseskikk.

– I dag kommer Costume-saken som kanskje vil bidra til å rydde litt opp i dette landskapet.

I det siste har norsk motepresse ved flere anledninger blitt anklaget for å praktisere stadig dårligere presseetikk.

Costume-saken vil kanskje bidra til å rydde litt opp i dette landskapet.

I mai benyttet Stavrum seg for første gang av intiativretten og klaget inn Costume, ved redaktør Vanessa Rudjord, til PFU. Bakgrunn for klagen var en 18 siders reportasje om den nye kolleksjonen til Rudjords venninne Jenny Skavlan. Bildene til magasinet ble tatt i Thailand, og Rudjord selv var med som stylist. Det var også Skavlans ektemann, Thomas «Fingern» Gullestad og Rudjords samboer, Jonas «Apollo» Forsang.

Rudjord er også klaget inn til PFU for den 8 sider lange reportasjen i Costume Living der hun viste frem hjemmet sitt. Magasinet ble publisert samtidig som Rudjord la ut leiligheten for salg på finn.no.

OPPDATERING: Costume ble felt i høstens første møte i PFU for begge reportasjene.