Tor Inge Kveum

GAD: 13. oktober – 23. november

– Det er en maleriutstilling, sier Kveum.
– Det vil nok se ut som en slags schizofren utstilling med flere kunstnere fordi det er ganske stort spenn i utrykket, og det har et mangesidig innhold. Du kan vel si at etter 11. september 2001, så har jeg jobbet ganske mye med vold. I tillegg har jeg kuratert en stor internasjonal utstilling i Lofoten, LIAF i 2004. Du kan trygt si at jeg forlater den tematikken selv om den er med i en slags undertekst. Et av temaene er at vi går inn i en ny tid ettersom krigsgenerasjonen er i ferd med å dø ut. Det er en del av underteksten til utstillingen, og på en måte en link til tematikken i de andre utstillingene. Jeg har spurt meg selv om situasjonen hadde vært løst annerledes av den tidligere generasjonen. Utover det er det en del andre problemstillinger jeg reiser som omhandler mer kunstfaglige spørsmål, som maleriets posisjon og fotografiets posisjon i forhold til maleriet, det er ganske mye fotografi inne i billedflatene. En del av maleriene har et format som et polaroidbilde, de ser ut som gigantiske polaroidfotografier. Nå regnes jeg vel som en slags erkemaler, men faktum er at jeg har vært veldig opptatt av fotografi og av å overføre noen av de erfaringene som fotografiet har til maleriet. Ikke ved at jeg maler fotorealistisk, det handler mer om tid og øyeblikk og presisjon.

X