Åpenhjertig

b
a

— Tittelen for B-open 2010 er “Å produsere en kunstscene”,og vil være en ledetråd for hele årets program, sier Vilde Salhus Røed,prosjektleder for årets B-open.


Kunstfeltet på Vestlandet er i vekst. Bare de siste to årenehar det blitt etablert fem atelierfellesskap i Bergen der nærmere 50 kunstnerearbeider til daglig. Flerfoldige nye kunstnerkollektiver og kunstnerdrevnegallerier etableres samtidig somkunstinstitusjonene i Bergen har markert seg både nasjonalt oginternasjonalt.

B-open arbeider for faglig styrking av det lokalekunstfeltet og økt kontaktflate mellom kunstutøvere og publikum gjennomorganisering av seminarer og åpne atelierer i Bergen og Hordaland. B-openarrangerer åpne kunstneratelier samt utstillingsåpninger og filmvisninger annethvertår, og faglig seminar hvert år. B-opens lesesirkler organiseres i samarbeid medkunstnere i Bergen en gang i måneden.
B-open ønsker å bidra til økt debatt ogrefleksjon omkring kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter, og legger opp tilå organisere utfordrende og begivenhetsrike arrangementer for både fagmiljø ogpublikum.
Organisatorisk springer B-open ut fra fagorganisasjonene BildendeKunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge(NKVN) samt Hordaland Kunstsenter (HKS).

— Under B-open 2010 gis publikum og media mulighet til å fådirekte innblikk i hva som skjer på kunstfeltet på Vestlandet akkurat nå, oghva denne veksten dreier seg om, forteller Røed.

Over 150 kunstnere i Bergen og Hordaland vil ha åpne atelierfor publikum og sørger dermed for en unik sjanse til å se kunst der den blirtil. I løpet av festivalens seks dager inviterer B-open også med påutstillingsåpninger, guidete turer, performance, eget barneprogram ogfilmprogram der publikum kan oppleve noe av kunsten som skapes i regionen.

— I og med den sterke oppblomstringen på kunstfeltet iBergen ønsker vi i B-open å vise fram og diskutere det som har skjedd og det somblir skapt, sier Røed.

— Derfor arrangerer vi også et faglig seminar 28. og 29.oktober der det diskuteres hvordan og hvorfor kunstscenen kontinuerligproduseres ved at nye initiativer kommer til, noen forsvinner og andreopprettholdes.

I forbindelse med B-open arrangeres også en spesiell klesvisning– i regi av Amalie Rosenquist, bekledningsformgiver i Amalie Design. Lørdag 30.oktober vil ti designere utstyre og kle opp en streetwalk der anslagsvis 40 modeller vil samles på Bryggen og gå ien lang kolonne opp gjennom byen til Ole Bulls Plass.

— Både i Paris, Milano og København er siste trend å lamodellene gå på gaten i stedet for på den tradisjonelle catwalken, forklarer Rosenquist.

— Derfor fikk jeg en barnslig lyst til å lage det her iBergen også – gjerne før de gjør det samme i Oslo. Slik vil jeg vise vårdesign, men også sette fokus på “små” designere som har overlevd finanskrisen, dessutenvil jeg ikke minst vise at vi i Bergen løfter hverandre opp – fremfor åkonkurrere.

B-open arrangeres fra27. oktober til 1. november. Årets program, informasjon om alle deltagerne ogpraktisk informasjon finnes på www.b-open.no.