Garage Oslo stenger dørene

I dag sendte styret ut pressemelding. 4. desember blir aller siste kveld etter fem års iherdig drift.I skrivet heter det "Vi som startet og har driftet stedet de siste årene har innsett at detikke lenger er mulig å drive videre forsvarlig. Høye driftskostnader iet relativt lite lokale, har over lengre tid satt sine økonomiske sporog vi evner ikke lenger å kjempe mot røde tall. Til tross for utalligeforsøk, idèdugnad og tiltakspakker, går ikke stedet rundt.Egenkapitalen er tapt, og det er ikke grunnlag for fortsatt drift."Garage plukket  opp tråden der So What! slapp som også i sin tid måtte stenge på […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.