Ilustrasjon: Snorre Log Skage

Hvor klimavennlige er Kongsberg Gruppens bomber og granater? – Ikke et spørsmål jeg er blitt stilt før