Fullt orkester på Festplassen. Foto Oddleiv Apneseth

X