dialektskandale-bergensrapper-snakker-egentlig-ostlandsk