Toy Story 3

5 / 6 stars
b
a

Hvert år leggerThe National Film Registry 25 nye navn på listen over ‘culturally,historically, or aesthetically significant films’ for å sikre den amerikanskefilmarven. Her ligger Modern Times, Citizen Cane og Gudfaren– og Toy Story. Men hva var det medhightech-filmen med plastlekene?

ToyStory, verdens førstedataanimerte spillefilm, ble beundret for teknikken, men kanskje først ogfremst for det raffinerte manuset. Dette var ikke en bruk-og-kast lekekasse medspinoff-figurer og gummilemmer, men en hel liten verden med helstøptemennesker. Sånn var det da og slik er det femten år etter. Men hva skjer nårAndy skal på college? Og hva skal leker gjøre når barnet blir stort og ikke villeke lenger? Feilaktig havner Woody, Buzz og de andre vennene på Sunnsidedaghjem. Et hyggelig sted for uhyggelige unger, bitre bamser og avlagtebabydukker. Alarm! Noe må gjøres, og nok engang er det Woody som setter i gangredningsaksjonen.

I likhet med mangevellykkede Disneyfilmer, handler Toy Story 3 om enkle slagord som én for alleog alle for én og troen på det gode i mennesket. I tillegg legger Pixar inn etlite spark mot amerikansk konsumkultur og et slag for den barnlige barndommen – den med fantasivenner, manuelle lekerog kjerneverdier. Politikk eller ei, det er bare å gi seg over. 3D-bildenegnistrer, spenningskurven overrasker som en god thriller, og Tom Hanks er noken gang mer opplagt som Woody enn som fange i sitt eget skuespillerskinn. Gleddeg også til friske takter fra Buzz Lightyear, Sunnysides apevakt og Kensrikholdige klesskap.