Forviklinger

4 / 6 stars
b
a

Småpludrende franskmenn i mer eller mindre uttalte førtiårskriser. Med sosiokulturell adresse i øvre borgerskap. Taust og trygt forent i felles forakt for hverandre. Fremført som forføreriske spydigheter eller innfall av plutselig ærlighet som vekselvis misforstås som sarkasmer eller banaliteter. Vi snakker forstilt middagsselskap. Følelsen av fangenskap. Og påfølgende utroskap. Kursen er satt straks man leser tittelen, og filmen avviker ikke en tomme fra den de 100 minuttene lystseilasen varer.

Allikevel. Forviklinger er, trass sitt moderate ambisjonsnivå, det man i rettferdighetens navn må kunne kalle en relativt fornøyelig film. Intrigene er pent sydd sammen, karakterene er bare moderat typete og serien små personlige møter som hele tiden avleder nye (om enn ikke overraskende) pardannelser, er elegant utført.

Dessuten er tempoet høyt# det er lite dveling, små pretensjoner og en gjennomgående hurtig takt i alt som foretas. Det er en ekstrem fordel, da det ikke er noen momenter her som fortjener mer enn fem minutters oppmerksomhet. Men det tilgodeses de heller aldri med, og dermed står vi tilbake med en springende, effektiv og behagelig film. Omtrent som en av de middelaldrende, dannede menneskene den beskriver: Ikke direkte morsom. Ikke akkurat interessant. Men, tross dette, riktig komfortabel å befinne seg i selskap med.