Rakettnatt: Hva skjedde egentlig i går?

Lars Berrum har hatt første kveld på Rakettnatt, men hva SKJEDDE egentlig i går?
X