Penger VS. dikt: Der jorden henger i en snor

b
a

Romanensforteller og hovedperson, Per Vian, er en 27 år gammel jurist som får seg jobbi et advokatfirma hvor penger er viktigere enn moral. Ifølge Per lever vi i enverden hvor folk enten er grådige (mestopptatt av penger) eller gode (mestopptatt av dikt). Konflikten i Der JordenHenger I En Snor utgjøres i grove trekk av hva Per skal velge:grådighet/penger eller godhet/dikt.

Spoiler: Han velger godhet/dikt.

Pers skilte foreldre utgjørbakgrunnen for hans todelte verdenssyn: Faren er advokat og Høyre-mann sommener at å skrive dikt er bortkastet tid i forhold til å tjene penger(=grådig), mens mora er et ustabilt vrak som er enig med Per i at USA ikke ernoe bra (=god). Per har et sterkt behov for å tilfredsstille faren, men han harogså arvet noe venstreradikalt og opprørsk fra mora. Bevis: Omtrent halveis iboka bruker Per seks dager på å skrive en tekst han beskriver som en kritikk av USA, deres dobbeltmoral, ombegjæret etter penger og makt, dårlig skjult bak kristne verdier.

Det er selvsagt ikke bra at denne“avsløringen” er det intellektuelle høydepunktet i romanen. Nesten like ille erdet at det fullstendig mangler nyanser hos karakterene, og at skurkene ernesten like karikerte som i barnefilmer. Per synes selv at han er mye bedre ennalle de andre grådige advokatene, men får ikke utrettet noe som helst for å rette opp i all den urettferdigheten hanreagerer på. Det eneste han får er sparken, noe han virker veldig fornøyd med,for da kan han konsentrere seg helt og fullt om å skrive dikt.