Kunst: OMVISNING MED KURATOR GEIR HARALDSETH I UTSTILLINGEN SOLO

b
a

Siste sjanse.

Solo er høstens store utstillingsprosjekt på Rogaland Kunstsenter, og
resultatet av et tett samarbeid med kunstnerkollektivet Institutt for Farge. Kurator Geir Haraldseth inviterer på omvisning på utstillings siste dag.

Institutt for Farge ble stiftet i 2006 etter at studieretningen ved samme navn ble nedlagt ved Kunst og håndverksskolen i Oslo. Studentene tok ansvar for sin egen studieplan og begynte å stille kritiske spørsmål rundt kunst og kunstutdannelsen. Etter endte studier fortsatte Silje R. Hogstad,Steffen Håndlykken, Ingrid Lønningdal og Elizabeth Schei å jobbe videre som et kollektiv. De har gjennomført prosjekter i forbindelse med Lofoten International Art Festival, ved Den Norske Opera og Ballet, 0047 og Oslo Kunstforening.