Kunst: BRUSH AND SHUTTER (ÅPNINGSFEST)

b
a

Kinesisk kunstfotografi.

Utstillingen, som åpnes offisielt av kulturminister Thorhild Widvey, er et samarbeid med anerkjente Getty Research Institute i Los Angeles og vises for første gang i Europa.

Stavanger kunstmuseum forklarer:
Kjennskapen til kinesisk kunst har økt de siste 15 til 20 årene. Dette gjelder også innen feltet kunstfotografi. Men det har aldri vært gjort noe forsøk på å sette fotografiet inn i en kinesisk, fotohistorisk kontekst. Det er denne viktige oppgaven Stavanger kunstmuseum nå griper fatt i gjennom to utstillinger som både har et kunsthistorisk og et kulturhistorisk tilsnitt.

Utstillingen er forskningsbasert og fokuserer på introduksjonen av fotografiet i Kina, samt på skjæringspunktet mellom tradisjonelle kunstneriske medier og tidlige fotografiske bilder. Tidsmessig spenner den fra fotografiets inntog i Kina med Opiumskrigene i 1840-årene til Qing-dynastiets fall i 1911.

Foto: Liang Shitai, Portrait of Li Hongzhang, Tianjin, 1878