Halory Goerger / Antoine Defoort: GERMINAL

b
a

Anerkjent duo på Black Box under Ibsenfestivalen

I 1885 skrev Émile Zola Germinal, hvor han beskriver fremtidshåpet til en gruppe franske gruvearbeidere. Gitt de sosiale og økonomiske forholdene, som er utfyllende gjengitt av naturali-sten Zola, var gruvearbeidernes muligheter til selvrealisering begrenset, og romanen går langt
i å antyde at store reformer og revolusjoner må til for at deres drømmer om et bedre liv og
et annet samfunn skal kunne virkeliggjøres. I Halory Goerger og Antoine Defoorts forestilling Germinal møter vi fire individer som i motsetning til Zolas gruvearbeiderne står fritt til å skape sin
egen verden helt fra grunnen av. Denne prosessen fører med seg en hel del filosoferende refleksjoner, hvor de fire underveis stiller spørsmål ved hvordan sosial interaksjon egentlig fungerer og hvorfor verdens fysiske lover er som de er. Duoen Goerger
og Defoorts har høstet mye annerkjennelse for sine intelligente og morsomme forestillinger, og er kjent for å kombinere performance og visuell kunst i sine
arbeider, samtidig som de trekker inn kunnskap fra humaniora og samfunnsvitenskapen.

Spilles 10. og 11. september på Black Box