Off The Page Oslo

b
a

nyMusikk & The Wire magazine presenterer:

OFF THE PAGE OSLO
– en musikkfestival uten musikk

En ny én-dagsfestival i Oslo viet til musikkritikk, lydkultur og soniske opplevelser med en rekke internasjonale foredragsholdere, samt forfattere, musikere, kritikere og andre musikkentusiaster. Off The Page-festivalen har blitt arrangert to ganger tidligere av det engelske magasinet The Wire i kystbyen Whitstable i Kent. I 2014 krysser festivalen Nordsjøen til Oslo, hvor nyMusikk samarbeider med The Wire i en ny utgave.

Off The Page Oslo vil også arrangere etmusikkmarkedmed et stort utvalg av uavhengige platebutikker, plateselskap, forlag, fanzine-makere, DIY-kassettselskap, bokbutikker etc.

Artikkelbilde