Jon Fosse – Kvitleik Anmeldt av Eilif Guldvog Hartvedt (3)