Smil & Gift møter Trond Giske

Han er blitt kulturminister, og oppesen som en tispe i løpetida.Han har fått lønnsøkning! Han legger igjen kortet i baren og kjøperrunder til alle! Smil & Gift møter Trond Giske.

b
a

SMIL Gratulerer med ny jobb! Kan vi få massepenger av deg i kulturstøtte, pressestønadeller noe? Vi har aldri fått en krone. Ognå trenger vi det skikkelig.

– Tja. Har aldri tenkt gjennom den problemstillingen,men med alle de sære trykksakene som allerede får støtte fra oss, stiller velikke NATT&DAG så veldig langt bak i køen. Denforrige regjeringens interessefelt skinner littigjennom på enkelte av de mer smale publikasjonenesom får støtte av oss, kan du si …

GIFT Du tar regninga i hvert fall. Kan du loveat den nye regjeringen ikke ødsler borten krone på norskspråklig rap?

– Nei, det kan jeg ikke. Innkjøpsordningenfor grammofonplater kan for eksempel slumpetil å kjøpe inn en og annen norskspråkligraputgivelse. Så statstilskuddet til norskspråkligrap er der allerede, under Valgerd også.

SMIL Du er veldig flink til å danse. Det har visett. Har du gått på kurs?

– Jeg har gått på danseskole. Almas danseskolei Trondheim. Der lærte jeg valsetrinn,rumba og cha cha cha. Men jeg har hatt usedvanliglite nytte av den rumbaen. Det deegentlig burde lære deg på danseskole, er jodet du har bruk for# “Hva gjør man på et dansegulvklokka to om natta?”

GIFT Klåing, heter det. Jeg leste i VG at KjellMagne Bondevik ikke er faren til MaritArnstads barn. Du som er på Tinget, vet duhvem det er?

– Nei.

GIFT Har du hørt noen rykter du kan delemed oss? Det er ikke deg, da?

– Det er i hvert fall ikke meg! Jeg har jo hørtdet Kjell Magne-ryktet, jeg som alle andre.Men jeg har aldri trodd noe på det. Og noenandre rykter har jeg ikke hørt.

SMIL Rockemuseum – herlig! Har dere funnetfrem til den skjelettdrakten til Jahn Teigenennå? Eller lausungene til Åge Aleksandersen?Hva med den utlagte tarmen til han iVestlandsfanden? Får Brutal Kuk plass på detmuseet?

– Brutal Kuk er jo geografisk riktig, i detminste, men de er vel ikke helt klare for museumennå. Skjelettdrakten har noen stjært!Den utlagte tarmen har jeg ikke vært borti. Ogfår vi brillene til Åge, får vi si oss fornøyd meddet.

SMIL Hva synes du om den norske bokhøsten,og hvorfor skal vi bry oss om den?

– Den som påstår at han har oversikt overbokhøsten er en bedre løgner enn meg. Menrapportene fra bokhandlerne sier at salget gårså det suser i høst. Og dét skal vi bry oss om!

GIFT OK. Er det noen vits i å holde liv i forfattereog andre kunstnere som ingen eropptatt av?

– Ja, det tror jeg det er vits i. Dette også fordiforfattere må få sjansen til å utvikle seg. Slikat de en dag kan skrive bestselgere som LarsSaabye Christensen gjør.

SMIL Hva med forfattere som Svein Jarvoll ogOle Robert Sunde? De selger jo aldrimer enn noen hundre eks.

– Det er det jeg sier. Mange forfattere harskrevet en god del bøker før de kan kommeopp på nivået til Lars Saabye Christensen. Hansolgte jo ingenting i begynnelsen han heller.

GIFT Jaså.

– Altså, jeg er ikke noen tilhenger av den “jomindre publikum, jo større kunst”-tankegangen.Men klart det kan være ting det er verdt åta vare på blant de smalere kunstnerne også.

SMIL Vi har mistet telefonen vår, og hele telefonlistamed den. Vi tenkte du kunnehjelpe oss med å fylle inn hullene. Vi begynnermed P. Har du nummeret til Pia Haraldsen?

– Nei, det har jeg ikke.

GIFT Pia Tjelta?

– Ja, det har jeg. Men jeg kan da ikke settedet på trykk i Natt&Dag.

GIFT Hvordan er hun steinrike Mærta-venninnaMarianne Ulrichsen egentlig, på privvaten?

– Hun er veldig hyggelig, Marianne.

SMIL Hvordan er hun I FORHOLD TIL Gerd LivValla?

– Det er kanskje det rareste spørsmålet jeghar fått – noensinne. Øh. Det er umulig å svarepå. Begge er veldig hyggelige. På hver sinmåte. For å si det mildt.

SMIL Hvordan ble du kjent med henne?

– Via felles kjente. Det vil si Ari.

GIFT Ha ha ha. RETT I FELLA!! Vi er veldigsnedige. Og du vanker med fiffen. Hvordanble du venner med Ari og Mârtha, oghvordan kan VI bli kjent med dem?

– Ari ble jeg kjent med da han var relativtukjent forfatterspire. Så det beste tipset er nokå se seg ut en spire med potensial og satse påat han gifter seg med en prinsesse. Men oddseneer nok ikke så store for at det skjer igjenmed det første.

GIFT Det har aldri slått deg at den kongefamiliegjengenkan ha sine grunner til at dufår være med i klikken? Lenin sa noe om“nyttige idioter” …

– Jeg kan kanskje være en idiot. Men spesieltnyttig er jeg nok ikke. Har ikke så mye maktsom de kan benytte seg av i hvert fall.

SMIL Hallo! Du er kulturminister, for svingende!

– Ja, faen. Det er sant.

GIFT Hvis du hadde en gønner i ansiktet, ogmåtte spise bæsj, hadde du da valgt åspise din egen bæsj eller noen andres?

– Hmm. Etter å ha sett hvordan VG slo oppKnut Arild Hareides svar på prompespørsmålenederes, er jeg veldig lite fristet til å svare påakkurat det spørsmålet. Beklager.

SMIL Ti hi, jeg synes jeg ser det: “Trond Giskevil SPISE SIN EGEN BÆSJ”. Noen vikjenner møtte deg på By:Larm. Du sa visst atdet var som når du var i utlandet, og måttestå i kø for å kjøpe øl, fordi ingen kjente deg.Har du noen gode tips for å snike i barkøer?

– Jeg har ikke noen tips for å snike i barkøer.Barkøer er det mest demokratiske som finnes.Og det der kan jeg umulig ha sagt.

GIFT Det blir ord mot ord. Og du er politiker.Er du egentlig interessert i film, eller vildu bare på nachspiel med Ane Dahl Torp ogIram Haq?

– Jeg er veldig interessert i film, det er ikkeljug. Det er den ypperste kunstformen somfinnes, siden det kombinerer så mange ting,både ord, bilde og musikk.

GIFT Ooh, du din durkdrevne populist. Betyrdet at tegneserier er den høyeste formenfor litteratur som finnes, siden det bådeer ord OG bilder?

– Men tegneserier er da høyverdig kunst,det. Og film kan faktisk være helt uslåelig. Ihvert fall hvis man har både ypperlig manus,ypperlig filming og ypperlig musikk. Men jegvil gjerne presisere at dette ikke betyr at jegtakker nei til det nachspielet du nevnte.

GIFT Hei dø. Du hakke peiling på kunst, du.Hvem er den viktigste kunstneren i Norgei dag? Og hvis du sier Matias Faldbakken,så lapper vi til deg.

– Billedkunst? Er det det du mener?

SMIL Ja, eller visuell kunst som Butenschönsier.

– Pass. Jo,… Nei, forresten. Billedkunst altså…Nei, det har jeg lite innsikt i.

SMIL Film er jo mye viktigere!

– Ja, jeg er veldig interessert i film! Men billedkunstnerneskal sikkert få sitt også.

GIFT Saklig. Det er vel ikke noen hemmelighethvem du vil dra på nachspiel medda, Pia Tjelta eller Mari Slaattelid?

– Jo, det er en hemmelighet at det er PiaTjelta.

SMIL Er det ikke litt flaut å sitte i samme regjeringsom Åslaug Haga?

– Nei. Nei. Nei. Hun liker jeg veldig godt.

GIFT Hverken du, Halvorsen, Bekkemellemeller Haga klarer å fullføre en setninguten å fnise. Hva er greia med all fliringa iden regjeringa deres? Er liksom hele greiabare en eneste stor joke? Driver dere gjønmed oss?

– Tar selvkritikk der. Det må skjerpes. Jegskal ta det opp på neste regjeringsmøte, ha haha…

SMIL Nå gjør han det igjen! De andre stadsrådenefikk blomster og nøttekuler og sliketing fra sine forgjengere da de overtoknøklene til kontoret. Hva fikk du av Valgis?

– Kjærlighet på pinne!

GIFT Dette stemmer ikke. Det siste Valgerdgjorde som kulturminister var å gi millionerav kroner, som egentlig var tiltenkt andre,til din bestevenn Ari. Det var gaven sin,det.

– En tom konto, er det det du mener? Hunlovet Ari penger fra en konto som var tom.

SMIL Den er vel ikke tom nå lenger?

– Nei, nå er kassa full.

SMIL Kan du love mer penger til poesi?

– Jeg var på Brageprisen nettopp. Da vardet et underholdningsinnslag med han komikerenfra “Det Blå Partiet” på TV, han med denlange nesa, og han sa at etter alt snakket om“sakprosa” burde det lanseres “sakpoesi”! Detsynes jeg var en knakende god idé!

GIFT Fy faen. En kulturminister som tar imotråd fra standup-komikere!

– Ja, er det ikke festlig? Hahaha!

SMIL Stemmer det at du tenner på jenter i bunad?At du har utviklet en aldri så litenfetisj der? Var det derfor AP-beibsa iførte segdette kostymet?

– Hæ? Eh. Nei. Det stemmer nok ikke! (Ministeren blir en anelse rødere i ansiktet – journ. anm.)