test

. Film er ikke bare en mulighet for folk å rømme fra virkeligheten, men også for å se seg selv i et nytt lys

b
a

Jeg brenner av å fremme et mer inkluderende, aksepterende og varmere samfunn. Dette er hva jeg føler verden trenger å se mer av, i hvert fall i lys av hva som foregår i verden nå. Jeg ønsker å kunne fortelle historier som kan gi noe til enkeltpersoner, en ettertanke i mitt verk.

Jeg utvikler en idé jeg har hatt som en test-kortfilm tidligere, og som jeg ønsker å lage et større format av. Idéen handler om Henrik på 16 år. På utsiden er han en helt vanlig tenåringsgutt, men det ingen vet er at han bruker mesteparten av tiden sin på å ta bilder av jenter i skjul. Videre viser det seg at Henrik lever i skam for sin egentlige identitet og kjønn. For å kunne leve med denne konflikten i skjul, tar han bilder av jentene i nærområdet i skjul. Bildene laster han opp på pc-en sin og redigerer seg selv inn i for å ”bli” til kvinne virtuelt bak låste dører. Han har blitt avhengig av å bruke fritiden sin på å ta disse bildene, som har isolert ham fra hans sosiale liv og familie.

Filmen tar for seg identitet, frykten for å være annerledes og å ikke tørre å elske seg selv for hvem man egentlig er. Mennesker er flokkdyr, før døde vi om vi ble utstøtt, dette lever i oss enda. Henrik hadde trengt trygghet fra flokken sin. Han kjenner ikke på denne forståelsen. Med et varmere samfunn hadde han ikke gått til disse ekstreme tiltakene om å kunne kjenne på en viss tilfredstillelse ovenfor seg selv. Det jeg ønsker med filmen er å kunne åpne øynene til tilskueren ovenfor disse temaene. Henrik er til en viss grad en «ikke likbar» karakter, men det er dette med gråsone som jeg føler er viktig. Han er et menneske, som alle andre. Jeg ønsker ikke at man skal rettferdiggjøre hans handlinger, men heller ha en viss forståelse og kunne sympatisere med han.

Mitt mål er å kunne leve som en regissør og historieforteller som skaper forandring, det er det jeg virkelig brenner for. Å kunne få muligheten til å få drømmestipend hadde gjort ett kjempesprang i min karriere hvor jeg da virkelig vil kunne sette av tid for å kunne utvikle mitt hjerteprosjekt som er en del av veien mot mitt drømmeprosjekt: Et mer inkluderende, aksepterende og varmere samfunn.re