N&D møter Kristine Nilsen Oma

b
a

Å vokse opp meden rusmiddelavhengig far var utmattende og hardt.

Far, far away er en forestilling av og med danser og performancekunstnerKristine Nilsen Oma. Hun vil gi en innsikt i hvordan det er å vokse opp med ennarkoman far. I en naken og ærlig fortelling om et barns opplevelse av farsrusmisbruk ønsker Nilsen Oma å skape en diskusjon rundt rusavhengiges status isamfunnet, og dette gjennom et moderne danseteaters uttrykk. Forestillingen blevist i Korskirken i begynnelsen av september og skal nå vises igjen 4. – 6.oktober samme sted.

ET DOBBELT LAG. – Å vokse opp med en rusmiddelavhengig farvar både utmattende og hardt. En slik oppvekst er et beinhardt arbeid hvor manaldri kan å slappe av. Man kunne aldri vite hva man kom hjem til og faren varofte borte i lengre perioder, sier Nilsen Oma.

Det har tatt flereår før hun har klart å snakke om sin oppvekst, og det var først på en workshopfor tre år siden at hun våget å ta sin oppveksthistorie inn i dansen.

– Det har værten viktig prosess og styrkende for meg som menneske.

For Nilsen Omahar dansekunsten et dobbelt lag, følelser og bevegelser, og samhørighetenmellom dem.

– Jeg vil ha enforestillingen uten det estetisk perfekte, hvor det skrelles det hele ned tilen grunn-essens# da snakker vi! Det er noe virkelig og tilgjengelig med detkroppslige.

EN STERK PROSESS. På grunn av den betente tematikken hardette vært en tung prosess.

– Men det ernettopp der det er utfordrende, at man har noe å utvikle, forteller Nilsen Oma.

(Foto: Janne Robberstad)

Hun tror ikke påtilfeldigheter og mener det kan være en grunn for det hun har opplevd.Spørsmålet var hvordan hun skulle bruke det for det det var verdt. Hun arbeidettett med en dramaturg for det kunne komme fallgruver underveis i prosessen. Detskulle ikke bli for privat, hun skulle formidle, underholde og samtidig skullehistorien bære.

– Jeg måtte væreveldig selvransakende, men jeg liker å tyne den private grensen, for det ernettopp ved det personlige man når fram. Med en historie fra hjertet, liggerdet ærlighet i bunn# det tror jeg snakker til mennesker. Samtidig må ikkearbeidet bli for personlig, men det må finnes en balanse som gjør at arbeidetkan resonnere hos andre mennesker.

Arbeidet må ikkebli for personlig. Det må finnes en balanse som gjør at arbeidet kan resonnere hosandre mennesker.

HVORDAN EN SLIK oppvekst har påvirketkroppen og hvordan en oppvekst i vestens samfunn preger et menneske som påmange måter har vokst opp med en følelse av krig, er spørsmål Nilsen Oma taropp i dette prosjektet.

– Forestillingenkrever mye av meg, hver gang, men det er nettopp det som gjør det så sterkt ogvirkelig. Samtidig får tilskueren det rett foran seg, noe som gir en nær ogdirekte opplevelse. Dette temaet gjelder alle, for det skjer over alt. Det erlett å skylde slike ting på samfunnet, men vi er alle en del av det, og vi haren mulighet til å forandre det. Det ligger mye bak, men ikke så mye som skaltil for at enkelte kan havne i bane igjen.

Medvirkende
Koreograf, utøver og produsent: Kristine Nilsen Oma – Scenograf: JanneRobberstad – Musiker: Øyvind Hegg-Lunde – Coprodusent: Per Rutledal -Pepperkakebaker: Kari Johanne Oma – Utøver: Grethe Mikaelsen-Dramaturgiskkonsulent: Camilla Skrede Johannesen – Co-produsent: Bergen Dansesenter

Far, far away

Fredag 4.oktober kl. 19.00

Lørdag 5.oktober kl. 15.00

Søndag 6.oktober kl. 21.30

Etterforestilling lørdag inviteres det til samtale mellom koreograf Nilsen Oma,bymisjonsprest Kari Veiteberg.

Sted: Korskirken